•  
  Better Business AS har lang og bred erfaring med kompetanseoverføring til en rekke nasjonale og internasjonale selskap. Better Business er et kompetansehus med et mangfold av kurs, alt fra enklere dagskurs til større utviklingsprogrammer.

  Verden er i stadig utvikling, og dine ansatte er din viktigste resurs – sørg for å holde dine ansatte oppdatert og motiverte.

   

  Etikk og moral

  Ran og tyverikurs

  Internt og eksternt svinn

  Svinntrener

  Salg og service

  Nasjonalt vekterkurs

  Repetisjonskurs vekter

  Ledsager kurs

  Repetisjonskurs ledsager

  Taktisk bruk av håndjern

  Brannvern

  Førstehjelp

  Trussel og risiko evaluering

  Selvforsvar

  Konflikthåndtering

  Spaning, kontra- antispaning

  Jo mer kompetanse vi kan tilføre våre kunder, jo mer aktuelle er igjen vi som samarbeidsparter!
  Alle våre kurs kan tilpasses etter deres behov og ønsker
  *De fleste kurs kan også leveres som e-læringskurs

Available courses

Nettbasert del av Nasjonalt vekterkurs vekter. Grunnutdanningen skal legge grunnlag for yrkesutøvelse som vekter. Formålet med utdannelsen er å ivareta rettsikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere og sikre god kvalitet på vakttjenestene. Det er videre et formål med utdannelsen at vekteren skal kunne ivareta egen sikkerhet. Vektere utfører mange ulike oppgaver og opplæringen skal dekke relevante fagområder og utfordringer vektere kan møte i arbeidet. Grunnutdanningen skal gi vekteren kompetanse som kan forebygge uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger eller redusere konsekvensene av disse. Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering. Videre skal opplæringen fremme kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet.

Nettbasert re-sertifisering vekter hvert fjerde år. Grunnutdanningen skal repetere grunnlag for yrkesutøvelse som vekter. Formålet med utdannelsen er å ivareta rettsikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere og sikre god kvalitet på vakttjenestene. Det er videre et formål med utdannelsen at vekteren skal kunne ivareta egen sikkerhet. Vektere utfører mange ulike oppgaver og opplæringen skal dekke relevante fagområder og utfordringer vektere kan møte i arbeidet. Grunnutdanningen skal gi vekteren kompetanse som kan forebygge uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger eller redusere konsekvensene av disse. Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering. Videre skal opplæringen fremme kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet.

Formålet med ledsagerkurset er å sikre at personell som utfører tjeneste som ledsager innehar nødvendig forståelse og kompetanse for faget ledsagertjeneste i henhold til norsk lovverk, samt å kvalitetssikre at de som utfører denne type tjeneste har formell utdanning for tjenesten. Videre er formålet å skape en modell som sikrer at man ikke utfører tjeneste som ledsager basert på et «livvaktkurs» tatt i utlandet, da disse kursene kan være gode på taktikk og teknikk, men de er ikke tilpasset norsk regelverk, med de begrensninger dette gir.

Formålet med re-sertifisering ledsagerkurset er å sikre at personell som utfører tjeneste som ledsager innehar nødvendig forståelse og kompetanse for faget ledsagertjeneste i henhold til norsk lovverk, samt å kvalitetssikre at de som utfører denne type tjeneste har formell utdanning for tjenesten. Kurset skal repetere grunnlag for yrkesutøvelse som ledsager, og må foretas hvert fjerde år. Videre er formålet å videreføre en modell som sikrer at man ikke utfører tjeneste som ledsager basert på et «livvaktkurs» tatt i utlandet, da disse kursene kan være gode på taktikk og teknikk, men de er ikke tilpasset norsk regelverk, med de begrensninger dette gir.